Jeste¶ tu teraz
Alternatywa, wyd. ZGON, 2014.04.27
Malutki wjazd do lasku
Alternatywa, wyd. ZGON, 2011.02.14

Rock'n'roll is dead
Alternatywa, wyd. ZGON, 2009.02.01